waarder

Waarder
(gemeente Reeuwijk)

 

De zelfstandige gemeente Waarder werd in 1964 toegevoegd aan de gemeente Driebruggen. In 1989 wordt deze gemeente weer verlaten en wordt Waarder ondergebracht bij de gemeente Reeuwijk (inmiddels samengevoegd tot Bodegraven-Reeuwijk).

Waarder ligt in een zogenoemd veenweidegebied. Het gebied ligt enkele meters beneden NAP op een dikke tot zeer dikke veenlag bovenop een harde ondergrond van zand. Her en der doorbreken dunne laagjes zand en klei het veenpakket. Het hele gebied is zeer waterrijk, in de vorm van veenriviertjes, kanalen, plassen en poelen. Verspreid in het open gebied komen veel geriefhoutbosjes voor, en op de kaden treffen we veel struikvormige begroeiing aan. Wegen en polders vormen een landschappelijk geheel met contrasten tussen beslotenheid en uitzichten tot over enkele kilometers. Het geheel behoort tot het Zuidhollands/Utrechts veenweidegebied. In het gebied vindt nog veel veeteelt plaats, voornamelijk melkveehouderij, in mindere mate schapen- en varkenshouderij.

Daar waar boeren geen opvolger hebben voor hun bedrijf valt het meestal in tween uiteen: de boerderij wordt apart verkocht als woning, het land gaat over in handen van een omwonende boer. De houtwallen, bosjes, sloten en kaden vervulden in het verleden een specifieke rol in het agrarische bedrijfssysteem. De sloten dienden voor de ontwatering en als transportweg, meestentijds bevaren met schouwen. De bosjes nabij de boerderijen, de zogeheten "geriefhoutbosjes", leverden het vele hout dat nodig was, uiteraard als stookhout maar ook voor gereedschapsstelen en hekpalen. De dunne twijgen werden gebruikt voor natuurlijke beschoeiingen. Veel van de oude landschapselementen zijn nog aanwezig, waardoor het karakter van dit type veenweidegebied voor een groot deel in stand is gebleven.

 
Het weekblad.

De Waardsche Courant is een weekblad welke op de voet de bouwkundige ontwikkelingen bij n van de inwoners van het dorp Waarder volgt.
Het blad is met name gericht op het verhaal van de (ver)bouw(ing). Maar ook zij die graag plaatjes kijken komen aan hun trekken, zie hiervoor het fotoalbum.

 

© copyright rls 2002

 

Naar boven


Spreuk van de dag:


Weersverwachting
Waarder
Meer weer in Waarder